Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Rodzice informujemy, że na wyjazdy do Angli już BRAK MIEJSC

Przyjmuję do wiadomości, że ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność według daty wpływu kwoty przedpłaty na rachunek bankowy Organizatora.

Niniejszym potwierdzam, że: wprowadzone poniżej dane są prawdziwe oraz że rezerwacja miejsca na obóz zostanie uznana po dokonaniu przeze mnie (rodzica, opiekuna) wpłaty kwoty w wysokości 800 zł od dziecka jako przedpłaty w ciągu 7 dni od dnia dokonania elektronicznej rezerwacji na konto Organizatora (Nr konta: 90 1140 2004 0000 3702 7706 4835).

Pozostałą część opłaty za obóz zobowiązuję się zapłacić w terminie nie później niż do 10.05.2020 r. W terminie do 30.05.2020 (najpóźniej) pobiorę, wypełnię i prześlę pocztą lub faksem Dokumenty Wyjazdowe oraz Regulamin i Kartę Uczestnika Wyjazdu. Dopilnuję, aby Karta Uczestnika Wyjazdu (KUW) została przed złożeniem poświadczona przez lekarza lub pielęgniarkę.

W przypadku rezygnacji z wycieczki, koszt zaliczki rezerwacyjnej nie ulega zwrotowi.

Formularz zgloszeniowy

1 + 11 =