Historia

Tomasz Taktkowski

Dyrektor od 2017r

Od marca 2017 Dyrektorem Szkoły został Tomasz Tatkowski. Wówczas nasza szkoła połączyła się z klasami Społecznego Gimnazjum nr 14 STO. Od września 2018 r. funkcjonujemy w dwóch lokalizacjach: kl 1 - 5 na ul. Wolumen 3, kl 6 - 8 na ul. Bogusławskiego 6A. W lipcu i sierpniu 2020 roku budynek przy ul. Bogusławskiego przeszedł generalny remont.

Grażyna Walczak

Dyrektor Szkoły w latach 2012-2017

Lata 2012- 2017 to czas, kiedy szkoła pod czujnym okiem Pani Dyrektor Bożeny Walczak rozwijała się nieustannie i dynamicznie. Najpierw po pokonaniu wielu trudności, uczniowie klas 5 i 6 mogli rozpocząć naukę w pawilonie. Potem wyremontowana została jadalnia, korytarz szkolny, powstało boisko i długo wyczekiwany przez dzieci plac zabaw. Sale lekcyjne zostały odnowione, doposażone w nowe meble, tablice multimedialne i inne pomoce naukowe. Pani Dyrektor dbała również o wszechstronny rozwój pracowników. Poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe. Wykwalifikowana i empatyczna kadra pomagała uczniom odkrywać indywidualne talenty i rozwijać pasje. Dzięki temu uczniowie mogli osiągać spektakularne wyniki w egzaminach i konkursach: matematycznych i językowych na - szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym tez czasie nasza szkoła stała się ośrodkiem przygotowań do certyfikatów z języka a angielskiego University of Cambridge- status ten Uniwersytet w Cambridge nadaje tylko znaczącym ośrodkom edukacyjnym. Szkoła zdobyła również tytuły: „Szkoły z Klasą”, „Szkoły Współpracy- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „Prowadzimy wf- z klasą”, przystąpiła także do projektu edukacyjnego „Wars i Sawa”- warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych. Realizuje program „Uniwersytetu Dziecięcego”.

W dwudziestym roku działalności nasza placówka może poszczycić się opinią szkoły, która oferuje nie tylko wysokie standardy edukacyjne w wielu dziedzinach, ale również szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom, opartej na nieprzemijających wartościach.

 

Pani Elżbieta Zając

dyrektor od 2000 do 2012

Dziś jesteśmy szkołą z wypracowanymi tradycjami, dużymi osiągnięciami, cieszącą się uznaniem. Dbamy o każdego ucznia zapewniając indywidualizację, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale także emocjonalny i fizyczny.

W siedemnastym roku działalności SSPI nr 100 liczy 130 uczniów, podzielonych na 10 oddziałów klasowych. Opiekę nad nimi sprawuje duża grupa nauczycieli i specjalistów (łącznie z zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy jest to 26 osób).

Pierwsza klasa

w historii szkoły

Nasi absolwenci nieustannie nas odwiedzają, wspominając i nie szczędząc pochwał dla szkolnych innowacji.

Pan Michał Lisicki

dyrektor w latach 1996 -1998

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie powstała w 1996 roku z inicjatywy p.Anny Florek dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego, która chciała swoim wychowankom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i zapewnić ciągłość nauczania.

W pierwszych „romantycznych” latach funkcjonowania SSPI nr 100 udało się stworzyć bardzo dobrą atmosferę. Sprzyjała temu niewielka liczebność społeczności szkolnej i olbrzymie zaangażowanie rodziców, którzy własnoręcznie wykonywali wiele prac, przysparzając oszczędności, a przy okazji poznając się wzajemnie.

W kolejnych latach szkoła „rosła” wraz z przybywającymi do niej uczniami. Cieszyła się znaczną stabilizacją, zarówno w gronie uczniów jak i nauczycieli.

Pani Anna Florek

dyrektor w latach 1998 - 2000

W czasie działalności szkoły rodziły się różne rozwiązania programowo-organizacyjne, jak program wychowawczy „Jaskółka”, innowacyjne przedmioty, tj. Twórcze Myślenie, KiPP, Filozofia, RUN. Realizowaliśmy szereg projektów zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ogromną popularnością cieszyły się Obozy Naukowe, w czasie których nasi wychowankowie stawali się badaczami i zaspakajali swoją ciekawość poznawczą. Obecnie uczestniczą w wakacyjnych obozach językowych w Anglii, gdzie pogłębiają znajomość języka angielskiego poprzez działanie i wprowadzenie w świat kultury anglosaskiej. Niezmiennie staramy się rozbudzać zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdzie nasi uczniowie rozwijają swoje różnorodne talenty i chętnie spędzają czas. Dbamy także o rozwój szkoły nieustannie wyposażając sale lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczymy poprzez zabawę. Kształcimy ku przyszłości, jesteśmy szkołą dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości intelektualnych czy fizycznych.