Historia

Pani Elżbieta Zając

dyrektor od 2000 do 2012

Dziś jesteśmy szkołą z wypracowanymi tradycjami, dużymi osiągnięciami, cieszącą się uznaniem. Dbamy o każdego ucznia zapewniając indywidualizację, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale także emocjonalny i fizyczny.

W siedemnastym roku działalności SSPI nr 100 liczy 130 uczniów, podzielonych na 10 oddziałów klasowych. Opiekę nad nimi sprawuje duża grupa nauczycieli i specjalistów (łącznie z zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy jest to 26 osób).

Pierwsza klasa

w historii szkoły

Nasi absolwenci nieustannie nas odwiedzają, wspominając i nie szczędząc pochwał dla szkolnych innowacji.

Pan Michał Lisicki

dyrektor w latach 1996 -1998

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie powstała w 1996 roku z inicjatywy p.Anny Florek dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego, która chciała swoim wychowankom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i zapewnić ciągłość nauczania.

W pierwszych „romantycznych” latach funkcjonowania SSPI nr 100 udało się stworzyć bardzo dobrą atmosferę. Sprzyjała temu niewielka liczebność społeczności szkolnej i olbrzymie zaangażowanie rodziców, którzy własnoręcznie wykonywali wiele prac, przysparzając oszczędności, a przy okazji poznając się wzajemnie.

W kolejnych latach szkoła „rosła” wraz z przybywającymi do niej uczniami. Cieszyła się znaczną stabilizacją, zarówno w gronie uczniów jak i nauczycieli.

Pani Anna Florek

dyrektor w latach 1998 - 2000

W czasie działalności szkoły rodziły się różne rozwiązania programowo-organizacyjne, jak program wychowawczy „Jaskółka”, innowacyjne przedmioty, tj. Twórcze Myślenie, KiPP, Filozofia, RUN. Realizowaliśmy szereg projektów zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ogromną popularnością cieszyły się Obozy Naukowe, w czasie których nasi wychowankowie stawali się badaczami i zaspakajali swoją ciekawość poznawczą. Obecnie uczestniczą w wakacyjnych obozach językowych w Anglii, gdzie pogłębiają znajomość języka angielskiego poprzez działanie i wprowadzenie w świat kultury anglosaskiej. Niezmiennie staramy się rozbudzać zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdzie nasi uczniowie rozwijają swoje różnorodne talenty i chętnie spędzają czas. Dbamy także o rozwój szkoły nieustannie wyposażając sale lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczymy poprzez zabawę. Kształcimy ku przyszłości, jesteśmy szkołą dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości intelektualnych czy fizycznych.