Języki

Nauka języków

Szkoła oferuje lekcje następujących języków: angielskiego (obowiązkowy dla wszystkich uczniów), niemieckiego lub hiszpańskiego (do wyboru od klasy IV). 

Poziom nauczania Liczba godzin przeznaczonych na języki w tygodniu
Edukacja wczesnoszkolna, klasy 1-3 j. angielski 4 godziny
Klasy 4 - 6 j. angielski 5 godzin
Klasy 4 j. niem. / j. hiszp.- 2 godziny
   

 

Ponadto szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie do egzaminów państwowych:

  • język angielski

Key English Test (KET) (poziom A2),
dla bardziej zaawansowanych uczniów Preliminary English Test (PET) (poziom B1);

  • język hiszpański

DELE A1

DELE A2

Szkoła także rokrocznie organizuje obozy językowe w Anglii. Proces nauki na obozach przypomina uczenie się języka ojczystego poprzez tzw. zanurzanie w strefie oddziaływania języka angielskiego. Dzieci i młodzież uczą się przez zabawę i kontakty z rówieśnikami „ native speakers”. Jednocześnie mają poczucie bezpieczeństwa i sukcesu bowiem do każdego spotkania przygotowane są w trakcie zajęć przez swoich opiekunów, nauczycieli języka angielskiego. Wprowadzane są również w świat kultury anglosaskiej poprzez wycieczki krajoznawcze, naukę historii. Wszystkich umiejętności komunikacyjnych młodzi ludzie uczą się w sposób niezwykle efektywny poprzez działanie.