Języki

Nauka języków obcych

Szkoła oferuje lekcje następujących języków: angielskiego (obowiązkowy dla wszystkich uczniów), niemieckiego lub hiszpańskiego (do wyboru od klasy IV). 

Poziom nauczania

Liczba godzin przeznaczonych na języki w tygodniu

Edukacja wczesnoszkolna, klasy 1-3

j. angielski 4 godziny tygodniowo

Klasa 4

Klasy 5 – 8

j. angielski 5 godzin tygodniowo

 j. angielski 5 godzin tygodniowo + 1 godzina dla chętnych na przygotowanie do egzaminów Cambridge English

j. niemiecki/hiszpański - 2 godz.

 

Klasy 4 - 6

 

j. niem. / j. hiszp. - 3 godziny

Klasy 7 - 8 

j. niem. / j. hiszp. - 2 godziny tygodniowo + 1 godzina fakultetu dla chętnych uczniów.

 

Szkoła zapewnia przygotowanie chętnych uczniów do egzaminów państwowych z języka angielskiego:

Key English Test (KET)  - poziom A2,

Preliminary (PET) – poziom B1,

First (FCE) – poziom B2

 Szkoła także rokrocznie organizuje obozy językowe w Anglii. Proces nauki na obozach przypomina uczenie się języka ojczystego poprzez tzw. zanurzanie w strefie oddziaływania języka angielskiego. Dzieci i młodzież uczą się przez zabawę i kontakty z rówieśnikami „ native speakers”. Jednocześnie mają poczucie bezpieczeństwa i sukcesu bowiem do każdego spotkania przygotowane są w trakcie zajęć przez swoich opiekunów, nauczycieli języka angielskiego. Wprowadzane są również w świat kultury anglosaskiej poprzez wycieczki krajoznawcze, naukę historii. Wszystkich umiejętności komunikacyjnych młodzi ludzie uczą się w sposób niezwykle efektywny poprzez działanie.