Lekcja języka polskiego w Muzeum Literatury

Lekcja języka polskiego w Muzeum Literatury

piątek, 29 Listopad, 2019

Lekcja języka polskiego w Muzeum Literatury

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Literatury. Zajęcia dotyczyły Pana Tadeusza- polskiej epopei narodowej.  W czasie zajęć prowadzący odwoływał  się do dzieł sztuki i pamiątek, a także cytatów literackich, objętych bardzo bogatą ekspozycją muzealną. Ta niekonwencjonalna lekcja na pewno przyczyniła się do lepszego zrozumienia treści i problematyki utworu Adama Mickiewicza.