O szkole

Pan Michał Lisicki

dyrektor w latach 1996 -1998

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie powstała w 1996 roku z inicjatywy p.Anny Florek dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego, która chciała swoim wychowankom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i zapewnić ciągłość nauczania.

W pierwszych „romantycznych” latach funkcjonowania SSPI nr 100 udało się stworzyć bardzo dobrą atmosferę. Sprzyjała temu niewielka liczebność społeczności szkolnej i olbrzymie zaangażowanie rodziców, którzy własnoręcznie wykonywali wiele prac, przysparzając oszczędności, a przy okazji poznając się wzajemnie.

W kolejnych latach szkoła „rosła” wraz z przybywającymi do niej uczniami. Cieszyła się znaczną stabilizacją, zarówno w gronie uczniów jak i nauczycieli.

Pani Anna Florek

dyrektor w latach 1998 - 2000

W czasie działalności szkoły rodziły się różne rozwiązania programowo-organizacyjne, jak program wychowawczy „Jaskółka”, innowacyjne przedmioty, tj. Twórcze Myślenie, KiPP, Filozofia, RUN. Realizowaliśmy szereg projektów zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ogromną popularnością cieszyły się Obozy Naukowe, w czasie których nasi wychowankowie stawali się badaczami i zaspakajali swoją ciekawość poznawczą. Obecnie uczestniczą w wakacyjnych obozach językowych w Anglii, gdzie pogłębiają znajomość języka angielskiego poprzez działanie i wprowadzenie w świat kultury anglosaskiej. Niezmiennie staramy się rozbudzać zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdzie nasi uczniowie rozwijają swoje różnorodne talenty i chętnie spędzają czas. Dbamy także o rozwój szkoły nieustannie wyposażając sale lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczymy poprzez zabawę. Kształcimy ku przyszłości, jesteśmy szkołą dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości intelektualnych czy fizycznych.

Pani Elżbieta Zając

dyrektor od 2000 do 2012

Dziś jesteśmy szkołą z wypracowanymi tradycjami, dużymi osiągnięciami, cieszącą się uznaniem. Dbamy o każdego ucznia zapewniając indywidualizację, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale także emocjonalny i fizyczny.

W siedemnastym roku działalności SSPI nr 100 liczy 130 uczniów, podzielonych na 10 oddziałów klasowych. Opiekę nad nimi sprawuje duża grupa nauczycieli i specjalistów (łącznie z zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy jest to 26 osób).

Pierwsza klasa

w historii szkoły

Nasi absolwenci nieustannie nas odwiedzają, wspominając i nie szczędząc pochwał dla szkolnych innowacji.