O szkole

Tomasz Taktkowski

Dyrektor od 2017r

Od marca 2017 Dyrektorem Szkoły został Tomasz Tatkowski. Wówczas nasza szkoła połączyła się z klasami Społecznego Gimnazjum nr 14 STO. Od września 2018 r. funkcjonujemy w dwóch lokalizacjach: kl 1 - 5 na ul. Wolumen 3, kl 6 - 8 na ul. Bogusławskiego 6A. W lipcu i sierpniu 2020 roku budynek przy ul. Bogusławskiego przeszedł generalny remont.

Grażyna Walczak

Dyrektor Szkoły w latach 2012-2017

Lata 2012- 2017 to czas, kiedy szkoła pod czujnym okiem Pani Dyrektor Bożeny Walczak rozwijała się nieustannie i dynamicznie. Najpierw po pokonaniu wielu trudności, uczniowie klas 5 i 6 mogli rozpocząć naukę w pawilonie. Potem wyremontowana została jadalnia, korytarz szkolny, powstało boisko i długo wyczekiwany przez dzieci plac zabaw. Sale lekcyjne zostały odnowione, doposażone w nowe meble, tablice multimedialne i inne pomoce naukowe. Pani Dyrektor dbała również o wszechstronny rozwój pracowników. Poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe. Wykwalifikowana i empatyczna kadra pomagała uczniom odkrywać indywidualne talenty i rozwijać pasje. Dzięki temu uczniowie mogli osiągać spektakularne wyniki w egzaminach i konkursach: matematycznych i językowych na - szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym tez czasie nasza szkoła stała się ośrodkiem przygotowań do certyfikatów z języka a angielskiego University of Cambridge- status ten Uniwersytet w Cambridge nadaje tylko znaczącym ośrodkom edukacyjnym. Szkoła zdobyła również tytuły: „Szkoły z Klasą”, „Szkoły Współpracy- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „Prowadzimy wf- z klasą”, przystąpiła także do projektu edukacyjnego „Wars i Sawa”- warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych. Realizuje program „Uniwersytetu Dziecięcego”.

W dwudziestym roku działalności nasza placówka może poszczycić się opinią szkoły, która oferuje nie tylko wysokie standardy edukacyjne w wielu dziedzinach, ale również szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom, opartej na nieprzemijających wartościach.

 

Pierwsza klasa

w historii szkoły

Nasi absolwenci nieustannie nas odwiedzają, wspominając i nie szczędząc pochwał dla szkolnych innowacji.

Pan Michał Lisicki

dyrektor w latach 1996 -1998

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie powstała w 1996 roku z inicjatywy p.Anny Florek dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego, która chciała swoim wychowankom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i zapewnić ciągłość nauczania.

W pierwszych „romantycznych” latach funkcjonowania SSPI nr 100 udało się stworzyć bardzo dobrą atmosferę. Sprzyjała temu niewielka liczebność społeczności szkolnej i olbrzymie zaangażowanie rodziców, którzy własnoręcznie wykonywali wiele prac, przysparzając oszczędności, a przy okazji poznając się wzajemnie.

W kolejnych latach szkoła „rosła” wraz z przybywającymi do niej uczniami. Cieszyła się znaczną stabilizacją, zarówno w gronie uczniów jak i nauczycieli.

Pani Anna Florek

dyrektor w latach 1998 - 2000

W czasie działalności szkoły rodziły się różne rozwiązania programowo-organizacyjne, jak program wychowawczy „Jaskółka”, innowacyjne przedmioty, tj. Twórcze Myślenie, KiPP, Filozofia, RUN. Realizowaliśmy szereg projektów zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Ogromną popularnością cieszyły się Obozy Naukowe, w czasie których nasi wychowankowie stawali się badaczami i zaspakajali swoją ciekawość poznawczą. Obecnie uczestniczą w wakacyjnych obozach językowych w Anglii, gdzie pogłębiają znajomość języka angielskiego poprzez działanie i wprowadzenie w świat kultury anglosaskiej. Niezmiennie staramy się rozbudzać zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdzie nasi uczniowie rozwijają swoje różnorodne talenty i chętnie spędzają czas. Dbamy także o rozwój szkoły nieustannie wyposażając sale lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczymy poprzez zabawę. Kształcimy ku przyszłości, jesteśmy szkołą dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości intelektualnych czy fizycznych.

Pani Elżbieta Zając

dyrektor od 2000 do 2012

Dziś jesteśmy szkołą z wypracowanymi tradycjami, dużymi osiągnięciami, cieszącą się uznaniem. Dbamy o każdego ucznia zapewniając indywidualizację, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale także emocjonalny i fizyczny.

W siedemnastym roku działalności SSPI nr 100 liczy 130 uczniów, podzielonych na 10 oddziałów klasowych. Opiekę nad nimi sprawuje duża grupa nauczycieli i specjalistów (łącznie z zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy jest to 26 osób).