Opłaty za naukę

Opłaty za naukę:

  • Czesne: 1925,00 zł 

Płatne przez 10 miesięcy od września do czerwca, z góry, do dnia 10-go danego miesiąca. 

Czesne za drugie i każde kolejni dziecko - 1625,00zł

Czesne za drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające w tym samym okresie do naszej szkoły.

Opłat za czesne należy dokonywać na konto bankowe

nr: 45 1020 1026 0000 1102 0556 6320

wpisując w tytule przelewu „Czesne za miesiąc …. + imię i nazwisko ucznia’’

Wpisowe: 2200,00 zł

Opłatę wpisowego należy dokonywać na konto bankowe

nr: 45 1020 1026 0000 1102 0556 6320

wpisując w tytule przelewu „Wpisowe i podając imię i nazwisko ucznia’’

Opłata za zajęcia basenowe w klasach I-IV: 165 zł

Opłat za zajęcia basenowe należy dokonywać na konto bankowe

nr: 22 1020 1026 0000 1102 0556 6346

wpisując w tytule przelewu „Opłata za basen + imię i nazwisko ucznia’’

Opłata za świetlicę:  50,00 zł

Opłat za świetlicę należy dokonywać na konto bankowe

nr: 22 1020 1026 0000 1102 0556 6346

wpisując w tytule przelewu „Opłata za świetlicę + imię i nazwisko ucznia’’

Opłata rekrutacyjna klasa I: 200 zł

Jednorazowa, opłatna związana z przeprowadzeniem procesu rekrutacji do klasy pierwszej. Opłata dokonywana przy zapisywaniu dziecka na listę kandydatów.

Opłatę rekrutacyjną należy dokonywać na konto bankowe

nr:22 1020 1026 0000 1102 0556 6346

W tytule przelewu wpisując "Opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko ucznia

Opłaty za wycieczki szkolne.

Opłat za  wycieczki szkolne dokonujemy na konto bankowe:

nr: 62 1020 1026 0000 1302 0556 6304

w terminach przewidzianych w harmonogramie wpłat za określoną wycieczkę. W tytule przelewu wpisując "nazwę wycieczki + imię i nazwisko ucznia"

 

Obiady w klasach I-V: 

Obiady w klasach I-V organizowane są za pośrednictwem firmy cateringowej Best Katering

Zamawianie obiadów następuję poprzez elektroniczny system do zamawiania posiłków i zarządzania usługami cateringowymi o nazwie STARTEDU

REJESTRACJA - w celu rozpoczęcia zamawiania posiłków, Rodzic powinien zarejestrować się w systemie - należy wybrać poniższy link kierujący do formularza rejestracyjnego

https://startedu.pl/Rejestracja/STO_WOLUMEN_3

Adres do logowania na konto STARTEDU

https://startedu.pl/User/LogIn

Zamówienia i płatność za posiłki odbywają się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU

Wysokość opłat za posiłki
- danie mięsne z zupą - 12,00 zł,
- danie wegetariańskie z zupą - 11,00 zł,
- sama zupa 3,00 zł

Obiady w klasach VI-VIII: 

Zamawianie oraz dokonywanie opłat za obiady w klasach VI-VIII odbywa się za pośrednictwem sekretariatu szkoły przy ul. Bogusławskiego 6A.

Wysokość opłat za posiłki
- danie mięsne - 12,00 zł,
- danie wegetariańskie - 12,00 zł