Opłaty za naukę

Opłaty za naukę:

  • Czesne: 1750,00 zł 

Płatne przez 10 miesięcy od września do czerwca, z góry, do dnia 10-go danego miesiąca. 

Drugie i kolejne dzieci: 1450 zł

Rodzicowi/opiekunowi przysługuje zniżka w opłatach za czesne z tytułu aktualnego uczęszczania do naszej szkoły dwójki lub większej liczby dzieci. Zniżka na drugie i każde kolejne dziecko wynosi 25% kwoty bazowego czesnego. 

Opłat za czesne należy dokonywać na konto bankowe

nr: 39 1020 1026 0000 1902 0223 4086

wpisując w tytule przelewu „Czesne za miesiąc …. + imię i nazwisko ucznia’’

Wpisowe: 2000,00 zł

Opłatę wpisowego należy dokonywać na konto bankowe

nr: 39 1020 1026 0000 1902 0223 4086 

wpisując w tytule przelewu „Wpisowe i podając imię i nazwisko ucznia’’

Opłata za zajęcia basenowe w klasach I-IV: 167 zł

Opłat za zajęcia basenowe należy dokonywać na konto bankowe

nr: 29 1020 1026 0000 1302 0015 7305

wpisując w tytule przelewu „Opłata za basen + imię i nazwisko ucznia’’

Opłata za świetlicę:  50,00 zł

Opłat za świetlicę należy dokonywać na konto bankowe

nr: 29 1020 1026 0000 1302 0015 7305

wpisując w tytule przelewu „Opłata za świetlicę + imię i nazwisko ucznia’’

Opłata rekrutacyjna klasa I: 100 zł

Jednorazowa, opłatna związana z przeprowadzeniem procesu rekrutacji do klasy pierwszej. Opłata dokonywana przy zapisywaniu dziecka na listę kandydatów.

Opłatę rekrutacyjną należy dokonywać na konto bankowe

nr: 39 1020 1026 0000 1902 0223 4086

Obiady w klasach I-V: 

Obiady w klasach I-V organizowane są za pośrednictwem firmy cateringowej Best Katering

Zamawianie obiadów następuję poprzez elektroniczny system do zamawiania posiłków i zarządzania usługami cateringowymi o nazwie STARTEDU

REJESTRACJA - w celu rozpoczęcia zamawiania posiłków, Rodzic powinien zarejestrować się w systemie - należy wybrać poniższy link kierujący do formularza rejestracyjnego

https://startedu.pl/Rejestracja/STO_WOLUMEN_3

Adres do logowania na konto STARTEDU

https://startedu.pl/User/LogIn

Zamówienia i płatność za posiłki odbywają się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU

Wysokość opłat za posiłki
- danie mięsne z zupą - 12,00 zł,
- danie wegetariańskie z zupą - 11,00 zł,
- sama zupa 3,00 zł

Obiady w klasach VI-VIII: 

Zamawianie oraz dokonywanie opłat za obiady w klasach VI-VIII odbywa się za pośrednictwem sekretariatu szkoły przy ul. Bogusławskiego 6A.

Wysokość opłat za posiłki
- danie mięsne - 12,00 zł,
- danie wegetariańskie - 12,00 zł

Opłaty za kilkudniowe wycieczki szkolne.

Opłat za kilkudniowe wycieczki szkolne (wyjazd integracyjny, zielona szkoła, biała szkoła, wycieczka zagraniczna) dokonujemy na konto bankowe:

nr: 67 1020 1026 0000 1502 0398 4143

w terminach przewidzianych w harmonogramie wpłat za określoną wycieczkę