Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

INFORMATYKA

8.55 - 9.40

TAŃCE

TEATR

ANGIELSKI

ANGIELSKI

WFa

9.50 - 10.35

EWS

RELIGIA

BASEN

EWS

MUZYKA

10.45 - 11.30

EWS

WFa

BASEN

EWS

TM

11.40 - 12.25

EWS

ANGIELSKI

BASEN

WFa

EWS

12.35 - 13.20

ANGIELSKI

EWS

BASEN

EWS

EWS

13.30 - 14.15

EWS

EWS

EWS

EWS

EWS

14.45 - 15.30

EWS