Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 - 9.15

ANGIELSKI

ANGIELSKI

HISTORIA

MUZYKA

ANGIELSKI

9,20 - 10,05

POLSKI

RELIGIA

NIM/HISZ

HISTORIA

ANGIELSKI

10,15 - 11,00

INFORMATYKA

POLSKI

MATEMATYKA

POLSKI

MATEMATYKA

11,10 - 11,55

WF

GEOGRAFIA

PLASTYKA

GW

POLSKI

12,10 - 12.55

MATEMATYKA

MATEMATYKA

BASEN

ANGIELSKI

POLSKI

13,10 - 13.55

BIOLOGIA

MATEMATYKA

BASEN

HALA

NIEM/HISZ

14,00 - 14.45

GW

HALA

TECHNIKA

8. 14.50 - 15.35