Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 - 9.15

HISTORIA

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

MUZYKA

POLSKI

9,20 - 10,05

ANGIELSKI

RELIGIA

ANGIELSKI

MATEMATYKA

POLSKI

10,15 - 11,00

INFORMATYKA

HISZPAŃSKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

ANGIELSKI

11,10 - 11,55

POLSKI

MATEMATYKA

POLSKI

HISZPAŃSKI

HISTORIA

12,10 - 12.55

BIOLOGIA

ANGIELSKI

BASEN

POLSKI

MATEMATYKA

13,10 - 13.55

WF

HISZPAŃSKI

HALA

TECHNIKA

14,00 - 14.45

GW

PLASTYKA

GW

8. 14.50 - 15.35