Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

WF

8.55 - 9.40

INFORMATYKA

WF

BASEN

EWS

EWS

9.50 - 10.35

TAŃCE

ANGIELSKI

BASEN

WF

MUZYKA

10.45 - 11.30

ANGIELSKI

TEATR

EWS

ANGIELSKI

EWS

11.40 - 12.25

EWS

EWS

ANGIELSKI

EWS

EWS

12.35 - 13.20

EWS

EWS

EWS

EWS

EWS

13.30 - 14.15

EWS

EWS

EWS

RELIGIA

TM

14.45 - 15.30