Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

ETYKA

EWS

EWS

8.55 - 9.40

EWS

ANGIELSKI

EWS

RELIGIA

EWS

9.50 - 10.35

EWS

WFa

EWS

WFa

EWS

10.45 - 11.30

ANGIELSKI

EWS

BASEN

EWS

INFORMATYKA

11.40 - 12.25

EWS

TEATR

BASEN

EWS

AGNIELSKI

12.35 - 13.20

MUZYKA

EWS

BASEN

ANGIELSKI

WFa

13.30 - 14.15

TAŃCE

EWS

EWS

EWS

TM

14.45 - 15.30