Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

WF

MAT/ANG

NIEM/HISZ

NIEM/HISZ

ANGIELSKI

8.55 - 9.40

HISTORIA

MAT/ANG

MATEMATYKA

MUZYKA

ANGIELSKI

9.50 - 10.35

ANG/MAT

RELIGIA

ANGIELSKI

POLSKI

POLSKI

10.45 - 11.30

ANG/MAT

POLSKI

PLASTYKA

GEOGRAFIA

POLSKI

11.40 - 12.25

INFORMATYKA

NIEM/HISZ

BASEN

MATEMATYKA

HISTORIA

12.35 - 13.20

POLSKI

HALA

BIOLOGIA

MATEMATYKA

13.30 - 14.15

GW

HALA

BIOLOGIA

TECHNIKA

14.25 - 15.10

GW