Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

ANGIELSKI

RELIGIA

POLSKI

ANGIELSKI

MUZYKA

8.55 - 9.40

ANGIELSKI

GEOGRAFIA

PLASTYKA

FIZYKA

HISTORIA

9.50 - 10.35

POLSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

NIEM/HISZ

FIZYKA

10.45 - 11.30

CHEMIA

NIEM/HISZ

BIOLOGIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

11.40 - 12.25

MATEMATYKA

BIOLOGIA

GW

CHEMIA

AGNIELSKI

12.35 - 13.20

INFORMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

POLSKI

ANGIELSKI

13.30 - 14.15

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

BASEN

GW

POLSKI

14.45 - 15.30

WF

HALA

POLSKI