Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

GEOGRAFIA

NIEM/HISZ

HISTORIA

MATEMATYKA

MUZYKA

8.55 - 9.40

ANGIELSKI

RELIGIA

BIOLOGIA

MATEMATYKA

HISTORIA

9.50 - 10.35

POLSKI

CHEMIA

MATEMATYKA

ANGIELSKI

MATEMATYKA

10.45 - 11.30

POLSKI

GEOGRAFIA

FIZYKA

NIEM/HISZ

ANGIELSKI

11.40 - 12.25

BIOLOGIA

MATEMATYKA

POLSKI

POLSKI

AGNIELSKI

12.35 - 13.20

MATEMATYKA

PLASTYKA

CHEMIA

POLSKI

FIZYKA

13.30 - 14.15

GW

ANGIELSKI

GW

INFORMATYKA

14.45 - 15.30

WF

WF

AEROBIK