Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

POLSKI

CHEMIA

BIOLOGIA

FIZYKA

ANGIELSKI

8.55 - 9.40

POLSKI

RELIGIA

MATEMATYKA

HISTORIA

MUZYKA

9.50 - 10.35

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

NIEM/HISZ

MATEMATYKA

10.45 - 11.30

ANGIELSKI

NIEM/HISZ

ANGIELSKI

POLSKI

MATEMATYKA

11.40 - 12.25

ANGIELSKI

PLASTYKA

CHEMIA

MATEMATYKA

POLSKI

12.35 - 13.20

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

POLSKI

MATEMATYKA

FIZYKA

13.30 - 14.15

WF

GW

BASEN

GW

HISTORIA

14.45 - 15.30

INFORMATYKA

HALA