Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

POLSKI

NIEM/HISZ

BIOLOGIA

POLSKI

FIZYKA

8.55 - 9.40

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

ANGIELSKI

POLSKI

MUZYKA

9.50 - 10.35

RELIGIA

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

10.45 - 11.30

CHEMIA

CHEMIA

POLSKI

NIEM/HISZ

MATEMATYKA

11.40 - 12.25

ANGIELSKI

POLSKI

FIZYKA

HISTORIA

HISTORIA

12.35 - 13.20

ANGIELSKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

PLASTYKA

INFORMATYKA

13.30 - 14.15

MATEMATYKA

GW

WF

GW

14.45 - 15.30

BIOLOGIA

AEROBIK

WF