Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

RELIGIA

NIEM/HISZ

HISTORIA

MATEMATYKA

FIZYKA

8.55 - 9.40

WF

CHEMIA

CHEMIA

ANGIELSKI

POLSKI

9.50 - 10.35

ANGIELSKI

EDB

MATEMATYKA

FIZYKA

HISTORIA

10.45 - 11.30

POLSKI

GW

MATEMATYKA

POLSKI

WOS

11.40 - 12.25

POLSKI

POLSKI

WOS

NIEM/HISZ

MATEMATYKA

12.35 - 13.20

MATEMATYKA

ANGIELSKI

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

13.30 - 14.15

INFORMATYKA

MATEMATYKA

BASEN

GW

ANGIELSKI

14.45 - 15.30

HALA