Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

RELIGIA

CHEMIA

POLSKI

NIEM/HISZ

MATEMATYKA

8.55 - 9.40

EDB

NIEM/HISZ

POLSKI

ANGIELSKI

ANGIELSKI

9.50 - 10.35

MATEMATYKA

ANGIELSKI

HISTORIA

POLSKI

ANGIELSKI

10.45 - 11.30

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

ANGIELSKI

WOS

11.40 - 12.25

POLSKI

GEOGRAFIA

CHEMIA

MATEMATYKA

FIZYKA

12.35 - 13.20

WF

BIOLOGIA

FIZYKA

WOS

POLSKI

13.30 - 14.15

INFORMATYKA

GW

HISTORIA

14.45 - 15.30

GW

AEROBIK

WF