Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

CHEMIA

NIEM/HISZ

ANGIELSKI

HISTORIA

POLSKI

8.55 - 9.40

RELIGIA

POLSKI

ANGIELSKI

MATEMATYKA

ANGIELSKI

9.50 - 10.35

POLSKI

POLSKI

CHEMIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

10.45 - 11.30

WF

EDB

WOS

BIOLOGIA

FIZYKA

11.40 - 12.25

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

NIEM/HISZ

FIZYKA

12.35 - 13.20

ANGIELSKI

GW

HISTORIA

POLSKI

WOS

13.30 - 14.15

ANGIELSKI

MATEMATYKA

BASEN

GW

14.45 - 15.30

HALA

INFORMATYKA