Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

WF

8.55 - 9.40

EWS

EWS

EWS

RELIGIA

ANGIELSKI

9.50 - 10.35

EWS

WF

EWS

ANGIELSKI

WF

10.45 - 11.30

EWS

EWS

BASEN

EWS

TM

11.40 - 12.25

INFORMATYKA

EWS

BASEN

EWS

EWS

12.35 - 13.20

ANGIELSKI

TEATR

EWS

MUZYKA

EWS

13.30 - 14.15

TAŃCE

ANGIELSKI

EWS

EWS

EWS

14.45 - 15.30