Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

EWS

TM

8.55 - 9.40

EWS

WFk

EWS

MUZYKA

ANGIELSKI

9.50 - 10.35

EWS

ANGIELSKI

RELIGIA

ANGIELSKI

EWS

10.45 - 11.30

EWS

TEATR

EWS

EWS

EWS

11.40 - 12.25

ANGIELSKI

EWS

BASEN

EWS

EWS

12.35 - 13.20

TAŃCE

EWS

BASEN

EWS

INFORMATYKA

13.30 - 14.15

WFk

EWS

EWS

WFk

14.45 - 15.30

k.plastyczne