Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

WF

ANGIELSKI

8.55 - 9.40

ANGIELSKI

ANGIELSKI

WF

ANGIELSKI

TM

9.50 - 10.35

EWS

TEATR

EWS

EWS

EWS

10.45 - 11.30

TAŃCE

WF

EWS

RELIGIA

EWS

11.40 - 12.25

EWS

RELIGIA

BASEN

EWS

MUZYKA

12.35 - 13.20

EWS

EWS

BASEN

EWS

EWS

13.30 - 14.15

INFORMATYKA

EWS

EWS

EWS

EWS

14.45 - 15.30