Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

WFk

EWS

RELIGIA

8.55 - 9.40

TAŃCE

ANGIELSKI

EWS

INFORMATYKA

MUZYKA

9.50 - 10.35

WFk

TEATR

EWS

EWS

TM

10.45 - 11.30

ANGIELSKI

RELIGIA

EWS

EWS

WFk

11.40 - 12.25

EWS

EWS

BASEN

EWS

AGNIELSKI/EWS

12.35 - 13.20

EWS

EWS

BASEN

ANGIELSKI/EWS

ANGIELSKI/EWS

13.30 - 14.15

EWS

EWS

ANGIELSKI/EWS

EWS

14.45 - 15.30

ETYKA