Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

MATEMATYKA

GW

MATEMATYKA

POLSKI

MATEMATYKA

8.55 - 9.40

MATYMATYKA

WF

INFORMATYKA

POLSKI

NIEM/HISZ

9.50 - 10.35

POLSKI

POLSKI

POLSKI

WF

NIEM/HISZ

10.45 - 11.30

PRZYRODA

ANGIELSKI

NIEM/HISZ

GW

TECHNIKA

11.40 - 12.25

ANGIELSKI

ANGIELSKI

WF

ANGIELSKI

WF

12.35 - 13.20

HISTORIA

RELIGIA

BASEN

ANGIELSKI

MUZYKA

13.30 - 14.15

PLASTYKA

PRZYRODA

BASEN

MATEMATYKA

14.45 - 15.30