Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

NIEM/HISZ

8.55 - 9.40

INFORMATYKA

POLSKI

POLSKI

MATEMATYKA

MUZYKA

9.50 - 10.35

ANGIELSKI

HISTORIA

ANGIELSKI

POLSKI

TECHNIKA

10.45 - 11.30

NIEM/HISZ

WF

WF

POLSKI

GW

11.40 - 12.25

ANGIELSKI

ANGIELSKI

N/H

PRZYRODA

MATEMATYKA

12.35 - 13.20

GW

RELIGIA

---

ANGIELSKI

13.30 - 14.15

MATEMATYKA

WF

PLAS

8. 14.25 - 15.10