Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

HISTORIA

GEOGRAFIA

ANGIELSKI

MUZYKA

POLSKI

8.55 - 9.40

ANGIELSKI

RELIGIA

ANGIELSKI

MATEMATYKA

POLSKI

9.50 - 10.35

INFORMATYKA

HISZPAŃSKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

ANGIELSKI

10.45 - 11.30

POLSKI

MATEMATYKA

POLSKI

HISZPAŃSKI

HISTORIA

11.40 - 12.25

BIOLOGIA

ANGIELSKI

BASEN

POLSKI

MATEMATYKA

12.35 - 13.20

WF

HISZPAŃSKI

HALA

TECHNIKA

13.30 - 14.15

GW

PLASTYKA

GW

8. 14.25 - 15.10