Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

MAT/ANG

MATEMATYKA

MAT/ANG

POLSKI

MUZYKA

8.55 - 9.40

MAT/ANG

MATEMATYKA

MAT/ANG

POLSKI

NIEM/HISZ

9.50 - 10.35

INFORMATYKA

POLSKI

POLSKI

ANGIELSKI

NIEM/HISZ

10.45 - 11.30

POLSKI

ANGIELSKI

WF

RELIGIA

WF

11.40 - 12.25

GW

HISTORIA

TECHNIKA

BIOLOGIA

AGNIELSKI

12.35 - 13.20

NIEM/HISZ

WF

GEOGRAFIA

PLASTYKA

13.30 - 14.15

HISTORIA

MATEMATYKA

GW

8. 14.25 - 15.10