Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

ANGIELSKI

RELIGIA

MATEMATYKA

POLSKI

MATEMATYKA

8.55 - 9.40

POLSKI

NIEM/HISZ

NIEM/HISZ

HISTORIA

MATEMATYKA

9.50 - 10.35

HISTORIA

ANGIELSKI

PLASTYKA

NIEM/HISZ

HISTORIA

10.45 - 11.30

INFORMATYKA

ANGIELSKI

ANGIELSKI

MUZYKA

ANGIELSKI

11.40 - 12.25

WF

MATEMATYKA

BASEN

MATEMATYKA

POLSKI

12.35 - 13.20

BIOLOGIA

POLSKI

GEOGRAFIA

POLSKI

13.30 - 14.15

GW

TECHNIKA

HALA

14.25 - 15.10

AEROBIK