Regulamin rekrutacji

ZASADY  REKRUTACJI  DO SSPI NR 100 STO

Szkoła każdego roku przeprowadza rekrutację uczniów:

  • do nowo otwieranych klas pierwszych na kolejny rok szkolny;
  • rekrutację uzupełniającą dla klas I-VIII w ramach posiadanych miejsc w poszczegółnych klasach

Nabór uczniów odbywa się na podstawie:

  • Regulaminu rekrutacji do nowo otwieranych klas pierwszych;
  • Regulaminu rekrutacji uzupełniającej do już istniejących klas I-VIII.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Naszej Szkoły prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami.