Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący - Bartek Boczkowski
Z-ca przewodniczącego - Marysia Sklepowicz
                                          - Lidia Strzelczyk

Opiekun Samorządu Szkolnego - pani Agata ŁUSZCZ-DĄBROWSKA