Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego: 2020/2021

Przewodnicząca - Caroline Miszczak
Z-ca przewodniczącego - Magdalena Jędrzejewska

Opiekun Samorządu Szkolnego - pani Agata ŁUSZCZ-DĄBROWSKA (kl. I-V) i Joanna Lubas (kl. VI-VIII)