Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący - Aleksander Szostek
Z-ca przewodniczącego - Aleksandra Możańska
                                          - Alicja Wołynko

Opiekun Samorządu Szkolnego - pani Agata ŁUSCZ-DĄBROWSKA