Skład Zarządu

Organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową Integracyjną nr 100 STO SKT nr 232

 

Prezes: Piotr Wasilewski

p.wasilewski@jaskolka100.org

Wiceprezes: Olga Korolec
o.korolec@jaskolka100.org

Sekretarz:  Aneta Przedpełska 

a.przedpelska@jaskolka100.org

Skarbnik: Agnieszka Miszczak 

a.miszczak@jaskolka100.org

Członek: Wojciech Gołowkow 

w.golowkow@jaskolka100.org

Członek: Agnieszka Kukiełka 

a.kukielka@jaskolka100.org

Członek: Karina Trafny 

k.trafna@jaskolka100.org

Członek: Marcin Wnęk 

m.wnek@jaskolka100.org