Skład Zarządu

Organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową Integracyjną nr 100 STO SKT nr 232

ZARZĄD

Piotr Wasilewski- prezes

Hubert Terentiew- wiceprezes

Paulina Jędraszewska- sekretarz

Ewa Białek- skarbnik

Michał Baecker- skarbnik

Agnieszka Jesiotr- Rejmanowska- członek

Agnieszka Górkiewicz- członek

adres mail : zarzad@jaskolka100.org