Skład Zarządu

Organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową Integracyjną nr 100 STO SKT nr 232

 

Zarząd:
Piotr Wasilewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Miszczak - Skarbnik
Aneta Przedpełska - Sekretarz
Marcin Wnęk 
Agnieszka Jesiotr - Rejmanowska
Stanisław Dzieduszycki
Dorota Golicka
 
Paulina Jędraszewska
Agnieszka Kukiełka 
Maciej Popiołek