Specjaliści

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga współdziałania wielu terapeutów. W naszej szkole pracuje sztab specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zapewniają uczniom wszechstronny rozwój w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia. Należą do nich:

  • pedagodzy specjalni: oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta.
  • logopeda
  • psycholog
  • nauczyciel terapii pedagogicznej (reedukator)
  • rehabilitant.

Nad ich pracą czuwa lider zespołu mgr Martyna Ozych- nauczyciel terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog. Pani Martyna ma jedenastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela i terapeuty. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej. Jest ponadto absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku „Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi”. Ukończyła także wiele kursów i warsztatów terapeutycznych w tym: terapia ręki, Metoda Dobrego Startu, 18 struktur wyrazowych, Metoda komunikacji symbolicznej „Bliss”.

 

Godziny pracy specjalistów

Psycholog - Anna Łukaszewicz

pon  7,45 - 10:00
wt.   7:45 - 11:15

śr.    12:30-16:30
czw. 7:45 - 12:00
pt.    7:45 - 15:45