Specjaliści

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga współdziałania wielu terapeutów. W naszej szkole pracuje sztab specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zapewniają uczniom wszechstronny rozwój w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia. Należą do nich:

  • pedagodzy specjalni: Katarzyna Gambrych, Agnieszka Zborowska
  • pedagog szkolny Izabela Bylica
  • logopeda Małgorzata Skorupa
  • psycholog klas I-IV Dorota Karasińska, psycholog klas V-VIII Joanna Klimczak
  • nauczyciele terapii pedagogicznej: Marta Szafranek klasy (klasy V-VIII), Ewa Bogucka i Agnieszka Zborowska (klasy I-IV)
  • specjalistka terapii ręki Katarzyna Chmura
  • specjalistki Treningu Umiejętności Społecznych: Ewa Piernicka, Justyna Zimnicka, Joanna Lewaszow
  • nauczyciele współorganizujący kształcenie (nauczyciele wspomagający): Małgorzata Skorupa, Grażyna Marecka, Agnieszka Zborowska, Ewa Piernicka, Joanna Lewaszow, Liliana Sokołowska, Katarzyna Gambrych

Nad pracą specjalistów czuwają koordynatorki Zespołu ppp Katarzyna Gambrych  i  Agnieszka Zborowska,