Specjaliści

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga współdziałania wielu terapeutów. W naszej szkole pracuje sztab specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zapewniają uczniom wszechstronny rozwój w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia. Należą do nich:

  • pedagodzy specjalni: oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta.
  • logopeda
  • psycholog
  • nauczyciel terapii pedagogicznej (reedukator)
  • rehabilitant.

Nad ich pracą czuwa lider zespołu mgr Agnieszka Zborowska, mgr Katarzyna Gambrych

 Specjaliści:

Psycholog klas I-V:    Dorota Karasińska