Sport

Nie samą nauką człowiek żyje, zgodnie z tą tezą, stawiamy również na sport i aktywność fizyczną! Szkoła daje wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności. Codzienna porcja ćwiczeń fizycznych to recepta na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój młodych organizmów. To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz doskonałą zabawę. Na lekcjach wychowania fizycznego nasi uczniowie poznają szereg dyscyplin sportowych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.
To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Poprzez sport dzieci wzmacniają mechanizmy samokontroli, uczą się walki fair-play, pracują nad własnymi emocjami. Uczniowie i uczennice uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego w następującym wymiarze godzinowym:

Klasa I-III - pięć godzin w tygodniu, w tym:

- 3 godziny to zajęcia na sali gimnastycznej,

- 1 godzina to zajęcia na basenie.

- 1 godzina to zajęcia taneczne

 Klasa IV-V – cztery do pięć godzin w tygodniu, w tym:

- 2 godziny to zajęcia na hali OSR Bemowo,

- 1 godzina to zajęcia atletyki na świeżym powietrzu,

- 1 godzina to zajęcia aerobiku,

- 1 godzina to zajęcia na basenie – dla chętnych

 Klasy VI - VIII - cztery godzin w tygodniu, w tym:

- 2 godziny zajęć na hali OSR Bemowo

- 1 godzina zajęć z atletyki terenowej

- 1 godzina zajęć z aerobiku lub pływania – do wyboru

Uczniowie SSPI nr 100 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Są to:

 tenis stołowy, piłka nożna chłopców, piłka nożna dziewcząt.

Dodatkową atrakcją są przerwy pełne ruchu, które uczniowie spędzają w sali gimnastycznej oraz zajęcia popołudniowe z różnych gier zespołowych dla dzieci ze świetlicy. W klasach starszych organizowany jest kilkudniowy wyjazd na białą szkołę (nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach i snowboardzie). W klasach młodszych organizowana jest zielona szkoła z dużą ilością zajęć sportowych.