Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

Kierownik świetlicy:

- Marek Zimnicki

Wychowawcy Świetlicy:

- Grzegorz Możański

- Marek Małaszczuk

 TELEFON DO ŚWIETLICY:

                      512 814 990

świetlica czynna: 7,30 - 8,45 oraz 14,00 - 17,30

I. Zadania realizowane w ciągu całego roku szkolnego

1. Kształcenie nawyków kulturalnego zachowania (kultura osobista, kultura słowa).

2. Kształcenie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie, grze, nauce.

3. Udzielanie pomocy uczniom z problemami w nauce; pomoc w odrabianiu prac domowych.

4. Zabawy i gry stolikowe, dydaktyczne, zajęcia muzyczne, relaksacyjne, plastyczne, komputerowe.

5. Organizowanie konkursów w grupie świetlicowej.

6. Organizowanie świąt i niektórych, ważniejszych wydarzeń w ciągu roku – przygotowywanie uroczystości.

7. Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez dyskusje, pogadanki, luźne wypowiedzi.

8. Budowanie wiary w swoje umiejętności i możliwości.

9. Kształtowanie umiejętności: orientacji w terenie, prowadzenia obserwacji w najbliższym środowisku, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników.