Zebrania, dni otwarte

Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

13 listopada - Rada i Dzień otwarty

18 grudnia -   Rada i Zebrania

11 stycznia -  Rada Klasyfikacyjna

12 lutego - Rada Pedagogiczna dla kl. VII i gimn.

12 lutego - Zebranie rodziców z klas VII i gimn..

19 lutego - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli kl. I-VI

19 lutego - Zebranie rodziców uczniów z kl. 1-VI

12 marca - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli kl. VII i gimn.

12 marca - Dzień otwarty dla rodziców z kl. VII i gimn.

19 marca - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli z kl. I-VI

19 marca - Dzień otwarty kl. I-VI

26 marca - Rada Pedagogiczna dla wszystkich nauczycieli

16 kwietnia - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli kl. VII i gimn.

16 kwietnia - Zebranie rodziców z kl. VII i gimn.

23 kwietnia - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli kl.I-VI

23 kwietnia - Zebranie rodziców z kl. I-VI

14 maja - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli kl. VII i gimn.

14 maja - Dzień otwarty kl. VII i gimn.

21 maja - Rada Pedagogiczna dla nauczycieli kl.I-VI

21 maja - Dzień otwarty kl.I-VI